Chuyện học hành thi cử

Bắt đầu học kỳ mới nà – thật là sung sức, mục tiêu thật hoành tráng

Tuần đầu tiên đi học – từ từ thôi cũng được

Tuần thứ 2 nà – hé, đời còn dài, vô tư đi!

Trước khi thi giữa học kỳ – đêk sợ bố con thằng nào hết nhá

Trong khi thi giữa học kỳ – lệ tuôn

Sau khi thi giữa học kỳ – phởn pà cố

Trước kỳ thi cuối học kỳ nà – tỉnh quá

Biết lịch thi học kỳ – móa, shock nha, ko ngờ nhanh thế

7 ngày trước khi thi – tung chăn bình thản yên giấc

6 ngày trước khi thi – tí tởn nghe nhạc

5 ngày trước khi thi – suy nghĩ mông lung giết thời gian

4 ngày trước khi thi – ngủ gà gật dặt dẹo

3 ngày trước khi khi – bắt đầu vật vã

2 ngày trước khi thi – thật sự lo lắng

1 ngày trước khi thi – có hối cũng ko kịp nữa goài

Đêm trước khi thi

1 tiếng trước khi thi

Trong khi thi – xìu xìu ển ển 50/50

Bước ra khỏi phòng thi – quanh ta là bão tố

Sau khi thi xong, nghỉ – hế, đời lại tươi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s