Fail

Kết quả học hk đầu tiên của mình rất rất rất tệ. Chỉ có thể 1 câu khách quan là lỗi ở mình. Mình nên làm thế nào đây?

Thời gian qua bị chi phối bởi quá nhiều thứ linh tinh. Yêu đương, chơi bời, etc. làm việc và học hành chẳng đến đầu đến đuôi.

Mình cảm thấy thật có lỗi với phụ huynh ở nhà quá 😦

.

Liên lạc với gv hướng dẫn dissertation mà ko thấy trả lời. 😦

.

.

.

Oa, 2011 sẽ là năm của học hành, để dành. tiền. Không lãn phí thời gian, tiền bạc vào 3 cái chuyện yêu đương nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s