2 thoughts on “Ming’s journey – Xinjiang – Bahaiba village

  1. vicky1269

    Thú thực mình là một người không biết gì về nghệ thuật và ảnh nhưng khi Xem ảnh của Ming mình có những cảm xúc rất lạ và không biết nói thế nào, có thể dùng câu “không thể nói thành lời” với những bức ảnh này, cảm ơn Ming, cảm ơn Linh đã cho mình xem bộ ảnh

  2. Linh Post author

    Cảm ơn bạn nhiều, Vicky 🙂 thời gian tới sau khi sắp xếp lại mình sẽ post dần dần lên. Phong cách ảnh của Ming rất riêng (theo cá nhân mình là như vậy).

Comments are closed.