Đôi bờ

.
Đôi bờ
Suốt đêm qua trời mưa
Lên lá xanh, càng mục.
Ai cũng nói rằng em
Được yêu và hạnh phúc.
.
Cả em, em cũng tin.
Dù trái tim không vậy –
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.
.
Đàn chim bay từng đôi,
Như sóng kề bên sóng.
Các bạn gái có đôi,
Chỉ mình em thất vọng.
 .
Nhưng em chờ, em tin,
Dù trái tim không vậy –
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.
.
Suốt đêm qua trời mưa,
Nhưng bình minh đã tới.
Chỉ mình anh, mình anh,
Mình anh em chờ đợi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s