Chuyến đi đầu năm

InstagramCapture_971f71a2-dd08-4c54-980a-b792f8b73800

InstagramCapture_066c6f9c-73e1-4f5a-9a8a-e4ffb8c635e7

Đầu năm làm 1 chuyến đi 3 ngày 2 đêm ra Kê Gà. Nói chung là rất thoải mái (tiêu tiền lúc nào cũng thoải mái hơn kiếm tiền, haha). Có buổi sáng thì nằm nghe nhạc rồi ngủ lơ mơ dưới mấy tán dứa dại. Thật dễ chịu.

InstagramCapture_d63326a1-9538-4318-b4e6-97cda9b9972a

 InstagramCapture_60639dbe-e99c-4f52-9172-85236403a0ea

InstagramCapture_97225b41-7989-464a-ab1e-1553c18b81f1

.

.

InstagramCapture_0dc6ba93-3b07-4482-a69f-8708eae7d4f4

.InstagramCapture_6f3a5398-57fe-47dc-9eeb-4dc77efe6be2  InstagramCapture_016cd6f7-3607-4596-9d35-8a1f09cd45a0

InstagramCapture_d66fe46c-241f-4565-9100-b527905a23a6

.

Mình đặc biệt thích những con đường lát đá thoai thoải dưới giàn hoa giấy đủ màu trong resort.

InstagramCapture_210ffd7f-a29a-49e9-86bf-06668b1f4826 InstagramCapture_ecaf8889-c091-43aa-b3ed-45e97b80c13b

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s