Những ngày thu ở Vancouver

Mọi người hay nói Vancouver mưa nhiều khủng khiếp vào mùa thu nhưng thực ra cũng không đến mức như vậy, đa phần là 1 tuần âm u, mưa và lại có 10 nắng trời trong rực rỡ. Mùa thu ở Vancouver theo mình là rất đẹp với cây lá chuyển màu.

Mình thấy háo hức từ ngày lá xanh bắt đầu chớm chuyển màu vàng, đỏ… thấy ngất ngây khi cả hàng cây đỏ như thắp lửa và hơi tiếc nuối 1 tẹo khi lá rụng dưới đất nhiều hơn lá trên cây.

                     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s