3 thoughts on “Giai đoạn CMDTDC (1945-1975)

  1. Hoàng DUng

    Chị ơi! Em có một số thắc mắc về mớ tiền cổ này!! Em đang không biết hỏi ai thì tìm được blog chị! Chị cho em xin cái Email cảu chị để em dễ nói chuyện nhé! Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s