Giai đoạn CMDTDC (1945-1975)

Do chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành:

Tiền xu

 

.

.

Tiền giấy


.

.

Tín phiếu


.

Tiền Trường Sơn

.

.

.

Do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (ở miền Nam) phát hành:

Tiền xu

.

Tiền giấy


Advertisements

3 thoughts on “Giai đoạn CMDTDC (1945-1975)

  1. Hoàng DUng

    Chị ơi! Em có một số thắc mắc về mớ tiền cổ này!! Em đang không biết hỏi ai thì tìm được blog chị! Chị cho em xin cái Email cảu chị để em dễ nói chuyện nhé! Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s