Tiền Trường Sơn

Tiền Trường  Sơn (còn gọi phiếu bách hóa) được bộ đội, thanh niên xung phong dử dụng 1962-1973 ở khu vực đường  Trường  Sơn.

.

1962-1966

.

.

.

 

.

.

.

1966-1973

.

.

.

Advertisements

One thought on “Tiền Trường Sơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s