Tiền xu CMDTDC

Tiền do Chính phủ Các mạng (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) phát hành:

.

1. Lần phát hành năm 1945-1946

.

.

.

 

.

.

.

2. Lần phát hành năm 1958

(do Ngân Hàng Quốc Gia VN phát hành, ngân hàng này sau được đổi tên thành Ngân Hàng Nhà Nước VN năm 1961 để phân biệt với Ngân Hàng Quốc Gia VN của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam).

.

.

 

.

Advertisements

One thought on “Tiền xu CMDTDC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s