Tiền xu thời Pháp thuộc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Advertisements

2 thoughts on “Tiền xu thời Pháp thuộc

  1. hiep

    Cho mình hỏi cách đưa tiền xu thời pháp thuộc lên giới thiệu và bán bàng cách nào, còn giá thì sao vậy các bác vì nhà mình cũng có một số tiền xu. cảm ơn nhiều nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s