Nhà Mạc

Nhà Mạc (chữ Hán: 莫朝 – Mạc triều) là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi vua Mạc Thái Tổ lên ngôi tháng 6 năm 1527 sau khi giành được quyền lực từ tay vua Lê Cung Hoàng nhà Hậu Lê và chấm dứt khi vua Mạc Mậu Hợp, bị quân đội Lê-Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại vào cuối năm 1592 – tổng cộng là gần 66 năm.

.

Tuy nhiên, hậu duệ nhà Mạc như Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan, Mạc Kính Vũ vẫn còn tiếp tục chống lại nhà Hậu Lê thời kỳ trung hưng đến tận năm 1677 tại khu vực Cao Bằng. Thời kỳ 1527-1592 trong lịch sử Việt Nam còn được gọi là thời kỳ Nam-Bắc triều, do chính quyền nhà Mạc chỉ thực sự có quyền lực từ địa phận Ninh Bình ngày nay trở ra, còn từ Thanh Hóa trở vào trên danh nghĩa nằm trong tay các vua Lê – được phục dựng trở lại từ năm 1533.

.

.

Mạc Đăng Dung

*Minh Đức  Nguyên Bảo

*Minh Đức Thông Bảo

.

.

.

Mạc Đăng Doanh

*Đại  Chính  Thông Bảo

.

.

.

Mạc Phúc  Hải

*Quảng  Hòa  Thông Bảo

.

.

.

Mạc  Phúc Nguyên

* Vĩnh  Định Thông Bảo

* Vĩnh  Định  Chí Bảo

.

.

.

Mạc  Kính Dụng

*Thái  Bình  An Pháp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s