Nhà Tây Sơn

Tên gọi Tây Sơn (chữ Hán: 西山朝 (Tây Sơn Triều)) được sử dụng theo nhiều cách để chỉ giai đoạn khởi nghĩa nông dân và thành lập vương triều Tây Sơn trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam.

.

Nguyễn Nhạc

*Thái Đức Thông Bảo

.

.

.

Nguyễn Huệ

*Quang Trung Thông Bảo

.

* Quang Trung Đại Bảo

.

.

.

Nguyễn Quang Toản

*Cảnh Thịnh Thông Bảo

.

* Cảnh Thịnh Đại Bảo

.

* Bảo Hưng Thông Bảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s