Nhà Trần

Trần Thái Tông

*Nguyên Phong Thông Bảo

.

*Kiến Trung Thông Bảo

.

.

.

Trần Minh Tông

*Đại  Khánh  Thông Bảo

*Khai Thái  Nguyên Bảo

.

.

.

Trần Dụ Tông

*Thiệu  Phong Nguyên  Bảo

* Thiệu  Phong Thông Bảo

*Đại Trị Thông Bảo

.

* Đại  Trị Nguyên Bảo

.

.

.

Advertisements

One thought on “Nhà Trần

  1. Hai Nguyen

    Chào bạn, bạn có đồng Khai Thái nhà Trần đẹp quá. Nếu muốn bán, làm ơn gọi cho mình theo số 0988779207

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s