Kiến Trung Thông Bảo

.

.

Bài viết trên là dựa theo của viettouch, còn cá nhân mình cho rằng Trần Cảnh là Trần  Thánh Tông là do Trần Thừa  (cha ruột của ông) mới là Trần Thái  Tông

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s