Tiền giấy (Polymer)

Phát hành năm 2001

(Tiền lưu niệm, kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng  Nhà nước VN)

.

.

.

Phát hành năm 2003

.

.

.

.

Phát hành năm 2004

.

.

.

Phát hành năm 2006

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s